ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันสุนทรภู่
  เป็นกวีสี่แผ่นดินผู้โดดเด่น             

ทั่วโลกเห็นแซ่ซ้องร้องสรรค์เสริญ

ผูกเรื่องราวเล่านิทานอ่านแล้วเพลิน

พาเราเดินท่องไปในวรรณคดี

คือนักกลอน สุนทรภู่ ครูของฉัน

ประดับชื่อในวงวรรณสมศักดิ์ศรี

ยี่สิบหกมิถุนามาอีกปี

เชิญน้องพี่ร่วมรำลึกนึกถึงครู
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย