ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามประเมินผลการใช้แท็บเล็ตจากกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น. คณะติดตามและประเมินผลการใช้แท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้มาติดตามการใช้แท็บเล็ต การดำเนินการของโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 และสภาพปัญหาในกระบวนการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบาลของรัฐบาล โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 และตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เข้าร่วม โดยได้มีการนำเสนอในประเด็นต่างๆที่สถานศึกษาและตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองได้ฝากการคณะติดตามและประเมินผล ไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการด้วย  
 ภาพ/ข่าวโดย นายษณกร  เสนาะเสียง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,12:32   อ่าน 1045 ครั้ง