ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สิ่งที่ต้องการให็โรงเรียนพัฒนาให้ดีขึ้น
อาคารสถานที่
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ระบบสารสนเทศ
จำนวนครู
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/06/2012
ปรับปรุง 13/08/2017
สถิติผู้เข้าชม 241491
Page Views 299625
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านน้ำขาว จ.ป.ร. กระบุรี
2 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุรี
3 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ป.ร. กระบุรี
4 โรงเรียนบ้านหินวัว จ.ป.ร. กระบุรี
5 โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) จ.ป.ร. กระบุรี 077880878
6 โรงเรียนบ้าน จ.ป.ร. จ.ป.ร. กระบุรี
7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง น้ำจืด กระบุรี
8 โรงเรียนกระบุรี น้ำจืด กระบุรี
9 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ น้ำจืด กระบุรี 891217
10 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง น้ำจืด กระบุรี
11 โรงเรียนบ้านปลายคลอง น้ำจืด กระบุรี
12 โรงเรียนกระบุรีวิทยา น้ำจืด กระบุรี
13 โรงเรียนบ้านบกกราย น้ำจืด กระบุรี
14 โรงเรียนบ้านน้ำแดง น้ำจืดน้อย กระบุรี
15 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย น้ำจืดน้อย กระบุรี
16 โรงเรียนบ้านบางสองรา บางใหญ่ กระบุรี
17 โรงเรียนบ้านทับจาก บางใหญ่ กระบุรี
18 โรงเรียนบ้านหาดจิก ปากจั่น กระบุรี
19 โรงเรียนบ้านหนองจิก ปากจั่น กระบุรี 0-7784-6301
20 โรงเรียนบ้านคลองเงิน ปากจั่น กระบุรี
21 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากจั่น กระบุรี
22 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี
23 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มะมุ กระบุรี
24 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ มะมุ กระบุรี
25 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา มะมุ กระบุรี
26 โรงเรียนบ้านสวัสดิ์ มะมุ กระบุรี
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ลำเลียง กระบุรี
28 โรงเรียนบ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี
29 โรงเรียนบ้านสองแพรก ลำเลียง กระบุรี
30 โรงเรียนประชาอุทิศ กะเปอร์ กะเปอร์
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กะเปอร์ กะเปอร์ 077-897126
32 โรงเรียนชมน์พัฒนา กะเปอร์ กะเปอร์
33 โรงเรียนบ้านบางปรุ กะเปอร์ กะเปอร์
34 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กะเปอร์ กะเปอร์
35 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา กะเปอร์ กะเปอร์
36 โรงเรียนบ้านชาคลี บางหิน กะเปอร์
37 โรงเรียนบ้านบางหิน บางหิน กะเปอร์
38 โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านนา กะเปอร์
39 โรงเรียนบ้านนา บ้านนา กะเปอร์
40 โรงเรียนบ้านบางเบน ม่วงกลวง กะเปอร์ 077-828056
41 โรงเรียนบ้านสำนัก ม่วงกลวง กะเปอร์
42 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ 0-7789-0096
43 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์
44 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บางพระเหนือ ละอุ่น
45 โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร บางพระเหนือ ละอุ่น
46 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง บางพระเหนือ ละอุ่น
47 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง บางพระเหนือ ละอุ่น
48 โรงเรียนบ้านบางนา บางพระใต้ ละอุ่น
49 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา บางแก้ว ละอุ่น 077-989916
50 โรงเรียนวัดช่องลม บางแก้ว ละอุ่น
51 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาฝาชี บางแก้ว ละอุ่น 0-7784-7039
52 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร บางแก้ว ละอุ่น
53 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา บางแก้ว ละอุ่น 077-880022
54 โรงเรียนบ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น
55 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ละอุ่นใต้ ละอุ่น
56 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กำพวน สุขสำราญ
57 โรงเรียนบ้านกำพวน กำพวน สุขสำราญ 0-7784-4301
58 โรงเรียนสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ
59 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ
60 โรงเรียนบ้านทะเลนอก กำพวน สุขสำราญ
61 โรงเรียนบ้านบางมัน นาคา สุขสำราญ 077-874212
62 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก นาคา สุขสำราญ 0-7784-4282
63 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม นาคา สุขสำราญ
64 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) นาคา สุขสำราญ 077-874061
65 โรงเรียนบ้านแหลมนาว นาคา สุขสำราญ
66 โรงเรียนบ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง
67 โรงเรียนบ้านหินดาด ทรายแดง เมืองระนอง
68 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ทรายแดง เมืองระนอง
69 โรงเรียนบ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง
70 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บางนอน เมืองระนอง
71 โรงเรียนบ้านบางนอน บางนอน เมืองระนอง
72 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร บางนอน เมืองระนอง
73 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร บางริ้น เมืองระนอง
74 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 บางริ้น เมืองระนอง 0-7781-1660
75 โรงเรียนบ้านบางริ้น บางริ้น เมืองระนอง 0-7782-1460
76 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา บางริ้น เมืองระนอง
77 โรงเรียนบ้านบางกลาง บางริ้น เมืองระนอง
78 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ปากน้ำ เมืองระนอง
79 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ปากน้ำ เมืองระนอง
80 โรงเรียนบ้านหินช้าง ปากน้ำ เมืองระนอง
81 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปากน้ำ เมืองระนอง
82 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ปากน้ำ เมืองระนอง
83 โรงเรียนบ้านราชกรูด ราชกรูด เมืองระนอง
84 โรงเรียนบ้านนกงาง ราชกรูด เมืองระนอง
85 โรงเรียนบ้านขจัดภัย ราชกรูด เมืองระนอง
86 โรงเรียนบ้านละออง ราชกรูด เมืองระนอง
87 โรงเรียนบ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง
88 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) หงาว เมืองระนอง
89 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ หงาว เมืองระนอง
90 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว หงาว เมืองระนอง
91 โรงเรียนบ้านท่าฉาง หงาว เมืองระนอง
92 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง
93 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม เกาะพยาม เมืองระนอง
94 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เกาะพยาม เมืองระนอง
95 โรงเรียนชาติเฉลิม เขานิเวศน์ เมืองระนอง
96 โรงเรียนสตรีระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
97 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล เขานิเวศน์ เมืองระนอง
98 โรงเรียนหมิงซิน เขานิเวศน์ เมืองระนอง
99 โรงเรียนศรีอรุโณทัย เขานิเวศน์ เมืองระนอง
100 โรงเรียนอนุบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
101 โรงเรียนสหายวิทย์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง